fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Camilla Qwist

Firma navn:

Camilla Qwist

CVR: 28925239

Bredegade 41 2. th

4200 Slagelse

Danmark

Kontaktes på skrivtil@camillaqwist.dk

§ 1: Betaling

Betaling sker enten via online-betaling (når det er muligt ) eller via mobilepay.

Ved særskilt aftale kan der betales på anden vis.

Alle priser er i danske kroner. 

§ 2: Behandling af personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger om  kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. 

§ 3: Levering

Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb. Du modtager en mail med link til download af online produktet. 

Ved køb af en session vil du senest 24 timer efter din bestilling modtage en mail  med forslag til tider af afholdelse af sessionen samt faktura med betalingsdato.

Ved køb af holdundervisning, sker levering på den pågældende dato for tilmelding. 

Forløb, skal være afviklet inden for et halvt år efter købsdato. 

Ubenyttede/betalte sessioner refunderes ikke efter et år efter købsdatoen.

Klippekort refunderes ikke. Ubrugte klip tilbagebetales ikke. 

§ 4: Aftaleændringer

Du har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved live arrangementer.

Ved sessioner har du ligeledes det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse. Ved afholdelse af sessioner over Skype, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker.

Når tidspunktet er aftalt, er sessionstiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder fysisk eller online på Skype inden for 15 minutter efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur i dette tilfælde.

Camilla Qwist kan med 24 timers varsel ændre dato samt tidspunkt for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på kurser og workshops.

Ved alle ændringer i tidspunkter, fastsættes nyt tidspunkt efter aftale imellem Camilla Qwist og køber/købere. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.

Camilla Qwist kan til enhver tid aflyse købte sessioner, workshops, kurser  imod tilbagebetaling af det beløb køber har betalt for den/de aflyste ydelser.

Camilla Qwist er ikke forpligtet til at erstatte aflyste ydelser med nye, men kan vælge at gøre dette efter skriftlig aftale. Vælger du at sige ja til tilbuddet om erstatningsydelser, har du ikke ret til senere tilbagebetaling eller fortrydelse.

Særligt for Afbud til yoga undervisning:

Ved afbud gives penge ikke retur, men du tilbydes en ny dato du kan deltage.  

§ 5: Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Camilla Qwist. Fortrydelsesretten er ikke gældende på digitalt indhold. De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået.

Har du modtaget en dellevering af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at hele beløbet ikke returneres. Bliver Camilla Qwist nødsaget til at afslutte forløbet før tid, så afregnes de resterende sessioner.

Ved brug af fortrydelsesretten skal du inden for 14 dage sende en udtrykkelig mail til mig om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. Du har dog mulighed for at afbestille din tilmelding på  kursus eller workshops inden otte dage før kursusstart mod et gebyr på 5% af kursusprisen plus moms.

Er der mindre end otte dage til kursusstart, kan du ikke få det betalte beløb retur. Du kan dog, hvis der er under otte dage til kursusstart, vælge imellem andre ydelser for samme beløb som kursusprisen, eller sende en anden person end dig selv som deltager på kurset.

§ 7: Rettigheder

Camilla Qwist har de fulde rettigheder til al leveret materiale, herunder ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale, skriftlige eller indtalte.

Ved køb får du brugsret til al materiale og du må ikke anvende materialet til andre formål end det, hvortil det er købt som almindelig forbruger. Det er ikke tilladt at købe en ydelse eller produkt med efterfølgende direkte eller indirekte konkurrenceøjemed. De gængse regler for ophavsretten gør sig gældende.

Brugsretten er personlig og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug og skal behandles fortroligt.